INSTÄLLD – 500-lappen på Eggeby 2020

*** Vi ställer in tävlingen 500-lappen den 14:e Juni pga. att vi vill bidra till reducerad spridning av coronaviruset och efterfölja regler och uppmaningar från våra myndigheter. ***