Spring- och skidskytte

Klubbinterna bestämmelser

Löpsträckor

Springskytte genomförs på tre olika banor: Långa (1000 m), Mellan (800 m) och Korta (500 m). Varje träning och/eller tävling genomförs på en eller flera av banorna. Vid samma tillfälle kan skyttarna, beroende på använd vapengrupp och/eller deltagarens klass, tilldelas olika löpsträckor.

Generellt löps ett varv på aktuell bana innan varje skjutstation, samt avslutas med spurtvarv på Korta banan.

Tekniska bestämmelser

Vapengrupp C

Skjutavstånd 17,5 meter. Mål: 5-pricksmål papp alt. Fallmål typ Kurvinen.

Vapengrupp A

Skjutavstånd 20 meter. Mål: Två stycken precisionstavlor. Ammunition får förvaras på skjutplatsen under löpningen.

Allmänna bestämmelser

Genomförande

Detaljerna för genomförandet av en skidskytte- eller springskyttetävling kan variera med hänsyn till tävlingens omfattning och betydelse. Det väsentliga är att formerna för tävlingens genomförande är delgivna och klara för alla skyttar före tävlingens påbörjande. I inbjudan till tävlingen skall framgå vilket skjutavstånd som gäller samt vilken typ av mål som kommer att användas.

Omfattning

Skid- och springskytte består i regel av 6 varv löpning och skidlöpning, med skjutning efter varje varv och avslut med spurtsträcka. Vid varje skjutstation skjuts 5 skott.

Individuell tävling

Skidlöpning

Cirka 10 km i uppåkt spår i medelsvår terräng. Vid varje station skjuts fem (5) skott.

Löpning

Löpning på bra underlag i medelsvår terräng. Start av tävlande sker individuellt med mellanrum som bestäms av arrangören. Vid krets- och nationella tävlingar kan andra längder på banor förekomma.

Skjutning

Sker vid skjutstationer mot mål som är godkända av Förbundet. Tiden för skjutningen ingår i löpmomentet.

Lagtävling

Mellan föreningarnas namneligen föranmälda lag, där deltagarna i laget får anmälas oavsett åldersklass under förutsättning att de tävlar med samma förutsättningar på samma bana.

Skidskytte

Vid stafettävling skall alltid fallmål användas. Skjutning på två skjutstationer per sträcka. Första skjutningen efter 1,5 km skidlöpning och andra skjutningen efter 3 km. Tiden för skjutningen ingår i löpmomentet.

Varje målgrupp innehåller 5 träffbrickor som skall beskjutas med ett skott per bricka – maximalt 5 skott får skjutas per station.

Springskytte

Vid stafettävling skall alltid fallmål användas. Varje målgrupp innehåller 5 träffbrickor som skall beskjutas med ett skott per bricka – maximalt 5 skott får skjutas per station.

Skjutning på två skjutstationer per sträcka. Tiden för skjutningen ingår i löpmomentet.

Straffrunda, 75-100 m, direkt efter bom (inga extra skott).

Kommandoord               Anvisning

3 – 2 – 1 – START alt. signal.  När skytt intagit startposition.

VISITATION!                                 Kontrollen utförs. Revolver skall kontrolleras med uttagen bricka.

Laddningsförfarande

Påfyllning av magasin, urtagning av propp/bricka samt laddning får ske först när den tävlande intagit anvisad skjutplats. Vapnet skall proppas/brickas innan skjutplatsen lämnas. Magasin får inte införas i vapnet igen förrän nästa skjutplats intagits.

Efter målgång skall tomt vapen (proppat) och magasin uppvisas för kontroll.

Resultatberäkning

Tävlandes sluttid utgörs av summan av löptid och tidstillägg. Vid tävling i skid- och springskytte ska resultatet anges i poäng. Åktiden anges i minuter och överskjutande sekunder som decimaler. Varje ej träffad figur ger en poäng. Fallmål måste fällas för att räknas som träff. Resultatet anges i sammanräknad poäng. Bom genererar tillägg i form av tid eller straffrunda.

Löptiden

Erhålls direkt ur åktiden respektive löptiden som minuter och överskjutande sekunder som decimaler. Tiden räknas från start till mål.

Skjuttillägg

Individuell tävling

Skidskytte: den tävlandes sluttid belastas med 2 minuters tillägg för varje bom.

Springskytte: Vapengrupp C: den tävlandes sluttid belastas med 1 minuts tillägg för varje bom. Vapengrupp A: den tävlande belastas med 30 sekunders tillägg för var träff inom ring 6-4, samt med 1 minuts tillägg för var träff inom ring 3 – 0.

Lagtävling

Vid skidskytte – en straffrunda om 200 m för varje ej nedskjuten träffbricka.

Vid springskytte – en straffrunda om 75-100 m för varje ej nedskjuten träffbricka.

Särskiljning

Vid lika sluttid går den tävlande med bästa skjutresultatet före. Vid lika träffantal räknas största antalet träff på sista skjutstationen, näst sista o.s.v.