Styrelsen

2024 års Styrelse

Johan Forsström – ordförande; Lic.ansv.; säk.chef; miljöansv.

mikael karlssoN –  ledamot; vice ordförande; kassör; medlemsregister,

Tina Schönbeck – ledamot; Medlemsregister, Resultat & Medaljredovisning

Marcus Attsäter- ledamot; SEKRETERARE.; arbetsområdesansvarig;

BITR.Licensansvarig

Conny Bergström – ledamot

Henrik Svahnberg- ledamot; materialansvarig

Johan Haqués – suppleant. TÄVLINGSSEKRETERARE.

Björn Holm – suppleant.

 

2023 års Styrelse

Johan Forsström – ordförande; Lic.ansv.; säk.chef; miljöansv.

mikael karlssoN –  ledamot; vice ordförande; kassör; medlemsregister,

Tina Schönbeck – ledamot; Medlemsregister, Resultat & Medaljredovisning

Marcus Attsäter- ledamot; SEKRETERARE.; arbetsområdesansvarig;

BITR.Licensansvarig

ERIK TÄFVANDER – ledamot; BITR.Licensansvarig

Henrik Svahnberg- ledamot; materialansvarig

Johan Haqués – suppleant. TÄVLINGSSEKRETERARE.

Björn Holm – suppleant.

 

2022 års Styrelse

Johan Forsström – ordförande; Lic.ansv.; säk.chef; miljöansv.

mikael karlssoN –  ledamot; vice ordförande; kassör; medlemsregister,

Tina Schönbeck – ledamot; Medlemsregister, Resultat & Medaljredovisning

JONAS REGNÉR- ledamot; SEKRETERARE.; arbetsområdesansvarig

ERIK TÄFVANDER – ledamot; BITR.Licensansvarig

Henrik Svahnberg- ledamot; materialansvarig

Johan Haqués – suppleant. TÄVLINGSSEKRETERARE.

Björn Holm – suppleant.

 

2021 års Styrelse

Johan Forsström – ordförande; Lic.ansv.; säk.chef; miljöansv.

mikael karlssoN –  ledamot; vice ordförande; kassör; medlemsregister,

Tina Schönbeck – ledamot; Medlemsregister, Resultat & Medaljredovisning

JONAS REGNÉR- ledamot; SEKRETERARE.; arbetsområdesansvarig

ERIK TÄFVANDER – ledamot; BITR.Licensansvarig

Henrik Svahnberg- ledamot; materialansvarig

Johan Haqués – suppleant. TÄVLINGSSEKRETERARE.

Björn Holm – suppleant.

2020 års Styrelse

Johan Forsström – ordförande; Lic.ansv.; säk.chef; miljöansv.

mikael karlssoN –  ledamot; vice ordförande; kassör; medlemsregister,

Jonas Norelius – ledamot; arbetsområdesansvarig;

JONAS REGNÉR- ledamot; SEKRETERARE.; bitr. medaljred.;

ERIK TÄFVANDER – ledamot; arbetsområdesansvarig.

Alex Stendahl- ledamot;  materialansvarig.

Johan Haqués – suppleant.

Björn Holm – suppleant.

 

2019 års Styrelse

Johan Forsström – ordförande; Lic.ansv.; säk.chef; miljöansv.

mikael karlssoN –  ledamot; vice ordförande; kassör; medlemsregister,

Jonas Norelius – ledamot; Bitr. Licensansvarig;

JONAS REGNÉR- ledamot; SEKRETERARE.; bitr. medaljred.;

ERIK TÄFVANDER – ledamot; arbetsområdesansvarig.

Alex Stendahl- ledamot; nyckelansvarig; materialansvarig.

Johan Haqués – suppleant. TÄVLINGSSEKRETERARE, medaljred.

Björn Holm – suppleant.

 

2018 års Styrelse

Johan Forsström – ordförande; Lic.ansv.; säk.chef; miljöansv.

mikael karlssoN –  ledamot; vice ordförande; kassör; medlemsregister,

Jonas Norelius – ledamot; sekreterare, Bitr. Licensansvarig;

JONAS REGNÉR- ledamot; tävlingssek.; bitr. medaljred.;

Bertil Thörnqvist – ledamot; arbetsområdesansvarig.

Alex Stendahl- ledamot; nyckelansvarig; materialansvarig.

Johan Haqués – suppleant. TÄVLINGSSEKRETERARE, medaljred.

Björn Holm – suppleant.

 

2017 års Styrelse

Johan Forsström – ordförande; Lic.ansv.; säk.chef; miljöansv.

mikael karlssoN –  ledamot; vice ordförande; kassör; medlemsregister,

Jonas Norelius – ledamot; sekreterare, Bitr. Licensansvarig; medaljred.

MagNus Pettersson- ledamot; tävlingssek.; bitr. medaljred.;

Bertil Thörnqvist – ledamot; arbetsområdesansvarig.

Alex Stendahl- ledamot; nyckelansvarig; materialansvarig.

Johan Haqués – suppleant.

Björn Holm – suppleant.

2016 års Styrelse

Johan Forsström – ordförande; Lic.ansv.; säk.chef; miljöansv.

mikael karlssoN –  ledamot; vice ordförande; kassör; medlemsregister,

Jonas Norelius – ledamot; sekreterare, Bitr. Licensansvarig; medaljred.

MagNus Pettersson- ledamot; tävlingssek.; bitr. medaljred.; utbildningsansv.

Bertil Thörnqvist – ledamot; arbetsområdesansvarig.

Anders Lindqvist – ledamot; nyckelansvarig; materialansvarig.

Johan Haqués – suppleant.

Björn Holm – suppleant.

 

2015 års Styrelse

Tomi Kuusela – ordförande / Övr. funk: Lic.ansv., säk.chef, miljöansv.

Johan Haqués – vice ordförande / Övr.funk; kassör,

Kim Helleday – ledamot / övr. funk; arbetsområdesansvarig

Anders Lindqvist – ledamot / övr. Funk; medlemsregister, nyckelansvarig

Nikola Bokan – ledamot / övr. funk; sekreterare, Bitr. Licensansvarig

Björn Holm – ledamot / övr. funk.

Göran Blomgren – ledamot / övr. funk; tävlingssek,, medaljred., utbildningsansv.

mikael karlsson – suppleant

Jens Norberg – suppleant

 

2014 års Styrelse

Mikael bjarneskans – ordförande / Övr. funk: Lic.ansv,, säk.chef, miljöansv.

johan haqués – vice ordförande / Övr.funk; kassör, utbildningsansv.

kim jarhall – ledarmot / övr. funk; arbetsområdesansvarig

anders lindqvist – ledarmot / övr. Funk; medlemsregister, nyckelansvarig

Nikola Bokan – ledarmot / övr. funk; sekreterare, Bitr. Licensansvarig

Björn Holm – ledarmot / övr. funk.

göran blomgren – ledarmot / övr. funk; tävlingssekreterare, medaljredovisning
Tomi Kuusela – Ledarmot / Övr. Funk: beredning ansökningar av föreningsintyg

mikael karlsson – suppleant

mathias sandström – Suppleant

 

2013 års Styrelse

Mikael bjarneskans – ordförande / Övr. funk: Lic.ansv,, säk.chef, miljöansv.

johan haqués – vice ordförande / Övr.funk; kassör, utbildningsansv.

kim jarhall – ledarmot / övr. funk; arbetsområdesansvarig

anders lindqvist – ledarmot / övr. Funk; medlemsregister, nyckelansvarig

mathias sandström – ledarmot / övr. funk; sekreterare

göran blomgren – ledarmot / övr. funk; tävlingssekreterare, medaljredovisning

stefan winqvist – suppleant

fredrik kjällman – suppleant

Adjungerade

Joel Ahlgren – Adjungerad (Webmaster)

Valberedningen

Eric Wallberg

anders öman

håkan bergström

Övriga funktioner

Revisor boje persson

Revisorssuppleant anders öman

2012 års styrelse

Ulf Eriksson – Ordförande

Kaj Sjöberg – Vice Ordförande

Mikael Bjarneskans – Ledamot

Kim Jarhall – Ledamot

Johan haqués – Ledamot

Anders Lindqvist – Suppleant

Per Birath – Suppleant

Funktionär(er)

Joel Ahlgren – Adjungerad (Webmaster)

 

2011 års styrelse

Ulf Eriksson – Ordförande

Kaj Sjöberg – Vice Ordförande

Christer Nybom – Ledamot

Patrik Liden – Ledamot

Fredrik Norrman – Ledamot

Anders Öman – Ledamot

Mikael Bjarneskans – Ledamot

Funktionär(er) / Övriga

Johan Haquès – Adjungerad

Joel Ahlgren – Adjungerad (Biträdande Webmaster)

 

Valberedningen

Eric Wallberg

Övriga funktioner

Revisor Jesper Zandin

Revisorssuppleant Jenny Johansson


Ansvarsbeskrivningar

Säkerhetschef