Magnumprecision

Klubbinterna bestämmelser

Tekniska bestämmelser

Allmänt Magnumprecision skjuts organiserat på för och eftersäsong, i stort sett maj respektive september, på Långhållet Eggebybanan.

Praktisk sker detta genom anpassade kommandon enligt nedan.

Kommandon Ges i enlighet med vad som gäller i allmänhet för grenen.

Allmänna bestämmelser

Omfattning

Magnumprecision är skjutning på bana med grovkalibriga vapen mot pistoltavla på 50 m avstånd. Det sker ingen klassindelning av skyttar, men skytt måste ha fyllt 18 för att skjuta magnumprecision.

Skjutställning

Skjutställning är fri. Vanligast är att skytten ligger ned, med fötterna mot målet och ryggen i något upprätt position med stöd. Vapnet kan då fattas med båda händerna och stödjas mot knäna.

Vapengrupper

M1 Single Action Revolver .41-.44 Magnum.

M2 Double Action Revolver .41-.44 Magnum.

M3 Single Action Revolver .357 Magnum.

M4 Double Action Revolver .357 Magnum.

M5 Frigrupp Pistol och Revolver min. 9 mm – max. .455.

M6 Pistol min 9 mm – max .455.

M7 Revolver .357 – .44 Magnum, max piplängd 165 mm (6,5 tum). Omodifierat standardvapen, förutom att riktmedlen får ersättas, kolven får modifieras/bytas och trycket trimmas.

M8 Revolver .38 Special, .38-.40, .44-.40. .44 Special, .45 ACP och .45 Colt.

Förenklat kan man säga att Grupp M1 – M4 är tänkta för dedicerade vapen med 12” pipa, M5 för vapen försedda med kikarsikte. M6 och M7 är klasser där man kan använda en standardpistol respektive revolver i angiven kaliber, och M8 är tänkt för äldre/udda revolvrar.

Utrustning

Utöver sedvanlig utrustning för precisionsskjutning får följande utrustning användas: Skjuthandske, avsedd att skydda handen, får användas under förutsättning att den inte har någon stödjande funktion. Ryggstöd, vars diameter inte överstiger 300 mm, får medföras och användas vid skjutmomentet. Skydd för krutgaser och tryckvåg får användas. Skyddet får inte vara formgjutet. Kontroll av skyddet sker genom att lägga detta mellan två styva skivor. Mellanrummet mellan skivorna får inte överstiga 30 mm. Skyddet får fästas på byxor, exempelvis som påsytt skinn. Vid misstanke om regelbrott skall byxorna kontrolleras på samma sätt som beskrivits ovan. Byxtyget räknas in i skyddets tjocklek.

Ryggstödet integreras av många skyttar med ett liggunderlag till en så kallad Magnumrulle. Skyddet för krutgaser kan vara en gammal bilmatta i gummi, en trave skinnbitar eller en yllefilt. Konstfiber och bomull slås sönder av tryckvågen och fungerar inte.

Genomförande

En match omfattar i regel sex tävlingsserier och en provserie. Skjuttiden är 5 minuter per serie. Fem patroner skjuts per serie.

Kommandoord

Samma kommandon som vid precisionsskjutning används även vid Magnumprecision.

Särskiljning

Särskiljning vid lika poängtal äger rum enligt följande:

  1. Antalet innertior.
  2. Högsta poängtalet i sista serien, därefter näst sista serien o.s.v.
  3. Största antalet 10: or därefter 9: or o.s.v. i sista serien, därefter motsvarande i näst sista serien o.s.v.

Kan särskiljning ändå inte erhållas, skall antingen särskjutning ske med serie (serier) tills särskiljning erhållits, eller då särskjutning inte kan eller inte anses böra ske, lottning utföras.