Historiska Tjänstevapen

Historiska Tjänstevapen

Skytte med historiska tjänstevapen sker kvällstid under vinterhalvåret. Skyttet är i princip alltid mörkerskytte mot militära figurer. Skjutställningar kan utöver stående vara liggande, sittande eller knä.

Kravet för att deltaga är militärt tjänstevapen, pistol eller revolver, (kaliber 7,62 till .45) tillverkad före krigsslutet 1945. Inga modifieringar tillåtna. Alla skjuter samma klass.

För att hålla tempo under tävlingarna och klara UVPSKs skjuttider rekommenderas minst två magasin.

Eftersom figurerna är dyra och ömtåliga för väder och vind kan tävlingar ställas in resp. på med kort varsel. Vinterhalvåret -21 till -22 planeras skytte var tredje måndag med start kl 18:00. Etablering och bygge från 16:00

För info om tävlingstillfällen

Kaj Sjöberg kajsjoberg@telia.com