PPC

På vår skjutbana har vi en PPC bana med 5 skjutplatser. PPC skyttarna träffas regelbundet för träning under sommarhalvåret.

 

 

 

 

 

Bilderna föreställer en PPC-tavla samt SIG-Sauer P226 X-six vilket är en vanlig pistol bland PPC-skyttar.

Läs mer om PPC på http://ppc1500.se/

www.ppc-sweden.com/