IPSC

I IPSC skytte måste den tävlande försöka mixa precision, kraft och snabbhet till en vinnande kombination.

Måltavlorna är 57 gånger 45 centimeter med en centralt placerad, i ändarna avsmalnande högsta poängzon, 15 cm på bredaste stället och 32,5 cm hög. Den kallas A-zon och ger 5 poäng per träff.

Det mesta skyttet sker på korta håll 5-15 meter men skytte på upp till 45-50 meter förekommer. Att träffa ett 15 cm brett träffområde på 45-50 meter kan tyckas enkelt för en erfaren pistolskytt, men inom IPSC-skytte är endast grova vapen tillåtna (9 mm eller grövre kaliber).

Multipla mål, rörliga mål, mål som reagerar vid träff, uppblandade med ej skjutbara strafftavlor (ger minuspoäng vid träff) som även kan skymma eller täcka delar av skjutbara mål, utgör det unika i IPSC-stationerna. Till detta kommer också hinder, förflyttning, tävlingsmässig taktik och i stort sett vilken annan relevant svårighet som helst som stationskonstruktören kan klura ut för att bibehålla skyttarnas entusiasm.

Även tiden är en avgörande faktor. Uppnådd poäng från träffarna divideras med totaltiden för genomförandet av skjutmomentet på stationen, vilket ökar utmaningen.

Säkerheten runt IPSC är rigorös, den är absolut.
IPSC har bland de hårdaste säkerhetsbestämmelserna bland skyttegrenarna idag. Skyttar som missar en bestämmelse eller regel på en station under en tävling blir diskvalificerad från hela tävlingen.

Vapnet måste i alla lägen peka mot skjutvallen, fingret måste alltid vara utanför varbygeln vid förflyttning, vapnet får aldrig peka utanför stationen pekvinklar (förutbestämda ytterzoner), vapnet får inte tas upp från hölstret om det inte beordrats vid stationen. Dessa regelbrott medför diskvalificering utan undantag.

Osäker vapenhantering, osportsligt uppträdande och förbjudna substanser är också anledning till diskvalificering.

IPSC använder även Säk-B som säkerhetsreferens för träning och tävling i Sverige

Kontakta IPSC-ansvarig ipsc@uvpsk.se