Ordningsregler

 1. Endast klubbmedlemmar eller särskilt inbjudna skyttar äger rätt att utnyttja skjutbanan.
 2. Skjutning får inte ske före klockan 07:00 och ej efter klockan 21:00.
 3. Skjutning mot burkar, flaskor, stenar och dylikt är förbjudet.
 4. Tavlor och figurer skall sättas upp på sådant sätt att kulorna ej träffar målställningen utan endast träffar kulfånget.
 5. Vid skjutning mot fallmål (skidskyttemål) får endast kaliber .22″ lr användas.
  IPSC stålmål är undantaget då dessa skjuts med grovkalibriga vapen. Målen skall då omgärdas av splitterskydd enl. regler för IPSC och Säk B, och skytten skall ha examination för IPSC skytte och vara aktiv i föreningens IPSC sektion.
 6. Skjutning med andra vapen än pistoler och revolvrar är förbjudet.
 7. Tavlor och figurer skall kritas och klistras innan de ställs tillbaka i materialboden.
 8. Tomma patronaskar, kasserade speglar och annat skräp skall läggas i skräplådorna.
 9. Tavlor och figurer skall ställas in på avsedd plats i materialboden.
 10. Det är skjutledaren som leder skjutningarna, gör som du blir tillsagd, följ givna kommandon.
 11. Lär dig bestämmelserna för de skyttegrenar som intresserar dig. (Se reglementen för respektive förbunds skyttegrenar)
 12. Vid all skjutning på banan skall det finnas en skjutledare. Vid av föreningen ej organiserad skjutning är den skytt som är först på banan automatiskt skjutledare. Om denne lämnar banan övergår ansvaret till den som kom närmast efter. Observera att skjutledaren har ansvaret för säkerheten vid skjutningen.
 13. Det är varje aktiv medlems rättighet att för enskild träning utnyttja skjutbanan, målmaterial och målanordningar, då det ej finns schemalagd klubbskjutning.
 14. Vid klubbskjutningar får enskild träning endast bedrivas efter särskilt tillstånd av skjutledaren.
 15. Ta hänsyn till dina kamrater, leta inte hylsor mellan hans fötter när han står och siktar, plocka inte ned din utrustning förrän grannarna har skjutit färdigt.