Sportpistol

Sport och Grovpistol.

Sport och Grovpistol är i princip samma sak, det som skiljer är vilken pistol eller revolver som användes.

Sportpistol skjutes med pistol eller revolver i kaliber .22″.

Grovpistol skjutes med pistol eller revolver i kaliber .30″ – .38″, observera att kulan ska vara av bly eller liknande mjukt material.
Det är alltså inte tillåtet att använda någon form av mantlad ammunition.

Utöver denna skillnad så finns det en skillnad till, i sportpistol så kan särskild finalskjutning förekomma.

Skjutningen består av två moment, ett precisionsmoment och ett snabbskjutningsmoment.
Båda momenten består av en provserie och sex tävlingsserier.

Dessa grenar sorterar under Svenska Skyttesportförbundet.

Ska man tävla utanför klubben så behöver man ett aktivitetskort (tidigare sportskyttelicens).

Precisionstavla

Snabbskjutningstavla

För kommandon och regler se klubbens skjutledarinstruktioner.

Skjutledarinstruktion Precisionsmomentet.

Skjutledarinstruktion Snabbskjutningsmomentet.

Skjutledarinstruktion Finalskjutning Sportpistol.

Observera att det finns en skillnad i dessa instruktioner och de regler som tillämpas på externa tävlingar.
När vi skjuter dessa grenar på vår bana så använder vi Propp och Bricka enligt de nationella reglerna.
Vid Sportskyttetävlingar utanför klubben så är det inte tillåtet att använda Propp eller Bricka.

Av/ Ove Andersson