Klubbfält 1, söndag 28 mars

Kom ihåg att det är sommartid på söndag!

Välkommen till årets första klubbfält, söndag den 28 mars.

Vi startar kl 10:00 med valfritt vapen, Le Mans start så att alla kommer snabbt igång. Denna gång blir lite annorlunda då vi kör 3-manna patruller för att kunna hålla avstånd och visa hänsyn till varandra. Vi kommer hålla oss utomhus och det blir ingen traditionell korvgrillning denna gång. – Fika och eventuell mat får ni ta med själva.

För att så många som möjligt ska kunna vara med under tävlingen begränsar vi antal starter till 2 st per person initialt och kan eventuellt öppna upp för 3 starter på tävlingsdagen om vi har kapacitet.

Anmälan sker under evenemang https://www.uvpsk.se/?page_id=6517 där ni anger antal starter. Skyttar som inte har anmält start i förväg är inte garanterade att vara med under tävlingen. Anmälan är öppen mellan 22-26:e mars.

Även denna gång behöver vi hjälpas åt, kl 09:00 bör ni som har första start 10:00 vara på plats och förbereda tävlingen.

Vi startar i tre omgångar med ungefärliga starttider:
10:00
11:30
13:00

Startlista är publicerad i inloggat läge!

Hälsningar
Fältskyttegruppen

Hemortens Banor Precision samt Magnumprecision

Det är dags att anmäla sig till årets Rikstävling på Hemortens Banor.
Den traditionella tävlingen i Precision är i år kompletterad med en tävling i Magnumprecision. Båda dessa sker mellan 1 maj til 6 juni. I september kommer RHB-Militär Snabbmatch samt RHB-PPC hållas. Mer information om detta när inbjudan utkommmit.

Exakta skjuttillfällen för tävlingarna i Precision samt Magnumprecision finns noterade i klubbens skjutprogram.

I RHB-Precision kan varje skytt göra upp till fem starter i olika vapengrupper – A1, A2, A3, B samt C. I RHB-Magnumprecision upp till åtta, M1 till M8. Har du en automatpistol 9mm eller grövre kan du skjuta M6, har du en “vanlig” revolver .357 Magnum kan du skjuta M7. Tävlingarna räknas som externa tävlingar och är standardmedaljgrundande. Passa på att få extern aktivitet med dina vapen – skjut Rikstävlingen på Hemortens Banor.

Varje start kostar 70:- för skytten. Startkort och instruktioner tillhandahålls av skjutledaren/tävlingsansvarige. Tekniskt sett är det som att skjuta en vanlig måndagsprecision, så det är varken svårt eller komplicerat.

För den som är intresserad finns mer att läsa på Förbundets webbplats här.

Gör dina anmälningar till tävlingarna på listor i skjuthallen eller under fliken Evenemang. SISTA DAG FÖR ANMÄLAN ÄR MÅNDAG 12 APRIL.

Frågor besvaras av Magnus.

Mvh
Tävlingsledningen

Milsnabb 3, lördag 20 mars

Välkommen till Milsnabb 3, lördag 20 mars, start kl 10:00!

Vi har för avsikt att köra 2-3 starter beroende på väder och uppslutning. Kom en stund innan, ni plockar fram tavla själva.

Vi använder varannan plats till höger om mitten (i första hand) och håller respektabelt avstånd till varandra (särskilt vid markering).
Klä er efter väder och ta med eget fika då vi inte kommer nyttja klubbstugan.

Mvh
Milsnabbgruppen

Vallrensning 10-11 april – Du behövs!

Välkommen på extra arbetsdag för alla medlemmar den 10-11 april (Lördag & Söndag).

Vi startar kl 9 och jobbar fram till senast kl 14 båda dagarna. Uppdraget för dessa dagarna är att rensa våra vallar, både på korthållet och långhållet.

I slutet av april respektive under början maj kommer tillsynsmyndigheten genomföra 5-årsbesiktning på Eggeby. Inför besiktningen behöver vi göra en gemensam insats för att säkerställa att vallarna inte har sten eller annat material som kommit i dager under vintern. Efter genomförd vallrensning blir nästa steg att fylla på med grus, vilket kommer ske maskinellt och några veckor senare.

Iordningsställande av vallar, är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra en säkerhetsbesiktning, därför är ditt deltagande viktigt.

En icke godkänd säkerhetsbesiktning innebär till följd att klubben får skjutförbud tills vallarna är ombesiktade och godkända igen. Det innebär att det ligger i vårt allas intresse att vi är många som kan bidra i arbetet.

Anmälan sker via länken nedan. Välj om du ska delta under lördagen, söndagen eller båda dagarna. https://www.uvpsk.se/?page_id=6517

Vi vill genomföra arbetsdagarna under trygga former, och därför sker all aktivitet utomhus. Halva styrkan jobbar lördag, och andra halvan söndag samt att vi ser till att hålla avstånd.

Frivilligt deltagande för Dig som ingår i riskgrupp eller är +65. Du som har antikroppar mot Covid-19 är extra varmt välkommen.

Medtag gärna lämpliga trädgårdsverktyg för eget bruk.

Styrelsen

Milsnabb 2, lör 20 februari

Välkommen till Milsnabb 2, lördag 20 februari, start kl 10:00.
Kom en stund innan, ni plockar fram tavla själva.

Vi använder varannan plats till höger om mitten (i första hand) och håller respektabelt avstånd till varandra (särskilt vid markering).
Klä er varmt, medtag handvärmare, något att sitta på och varm dryck då vi inte kommer att nyttja klubbstugan.

Mvh
Milsnabbgruppen