Vallrensning 10-11 april – Du behövs!

Välkommen på arbetsdag för alla medlemmar den 10-11 april (Lördag & Söndag).

Vi startar kl 9 och jobbar fram till senast kl 14 båda dagarna. Uppdraget för dessa dagarna är att rensa våra vallar, både på korthållet och långhållet.

I slutet av april respektive under början maj kommer tillsynsmyndigheten genomföra 5-årsbesiktning på Eggeby. Inför besiktningen behöver vi göra en gemensam insats för att säkerställa att vallarna inte har sten eller annat material som kommit i dager under vintern. Efter genomförd vallrensning blir nästa steg att fylla på med grus, vilket kommer ske maskinellt och några veckor senare.

Iordningsställande av vallar, är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra en säkerhetsbesiktning, därför är ditt deltagande viktigt.

En icke godkänd säkerhetsbesiktning innebär till följd att klubben får skjutförbud tills vallarna är ombesiktade och godkända igen. Det innebär att det ligger i vårt allas intresse att vi är många som kan bidra i arbetet.

Anmälan sker via länken nedan. Välj om du ska delta under lördagen, söndagen eller båda dagarna. https://www.uvpsk.se/?page_id=6517

Vi vill genomföra arbetsdagarna under trygga former, och därför sker all aktivitet utomhus. Halva styrkan jobbar lördag, och andra halvan söndag samt att vi ser till att hålla avstånd.

Frivilligt deltagande för Dig som ingår i riskgrupp eller är +65. Du som har antikroppar mot Covid-19 är extra varmt välkommen.

Medtag gärna lämpliga trädgårdsverktyg för eget bruk.

Styrelsen

Milsnabb 2, lör 20 februari

Välkommen till Milsnabb 2, lördag 20 februari, start kl 10:00.
Kom en stund innan, ni plockar fram tavla själva.

Vi använder varannan plats till höger om mitten (i första hand) och håller respektabelt avstånd till varandra (särskilt vid markering).
Klä er varmt, medtag handvärmare, något att sitta på och varm dryck då vi inte kommer att nyttja klubbstugan.

Mvh
Milsnabbgruppen

Milsnabb 1, lör 23 januari

Välkommen till Milsnabb 1, lördag 23 januari, start kl 10:00.
Kom en stund innan, ni plockar fram tavla själva.

Vi använder varannan plats till höger om mitten och håller respektabelt avstånd till varandra (särskilt vid markering).
Klä er varmt, medtag handvärmare, något att sitta på och varm dryck då vi inte kommer att nyttja klubbstugan.

Mvh
Milsnabbgruppen

Luftpistolskytte 2021

Helgfria tisdagar 18.30-19.30 i lufthallen inne i Väsby.
Hitta till lufthallen

Coronaanpassningar som handsprit och avståndsmarkeringar finns.
Vid fler skyttar än 4 så turas vi om. Kaffe och the finns för den som väntar.

Använd egna luftvapen, klubben har dock några lånevapen.
Du som lånar ett luftvapen torkar av det med ytdesinfektion innan du lägger tillbaka det i skåpet.

OM vi mot förmodan tvingas ställa in något skjuttillfälle, meddelas detta här på UVPSK’s hemsida.

Mvh
Luftpistolgruppen