Vallrensning 10-11 april – Du behövs!

Välkommen på extra arbetsdag för alla medlemmar den 10-11 april (Lördag & Söndag).

Vi startar kl 9 och jobbar fram till senast kl 14 båda dagarna. Uppdraget för dessa dagarna är att rensa våra vallar, både på korthållet och långhållet.

I slutet av april respektive under början maj kommer tillsynsmyndigheten genomföra 5-årsbesiktning på Eggeby. Inför besiktningen behöver vi göra en gemensam insats för att säkerställa att vallarna inte har sten eller annat material som kommit i dager under vintern. Efter genomförd vallrensning blir nästa steg att fylla på med grus, vilket kommer ske maskinellt och några veckor senare.

Iordningsställande av vallar, är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra en säkerhetsbesiktning, därför är ditt deltagande viktigt.

En icke godkänd säkerhetsbesiktning innebär till följd att klubben får skjutförbud tills vallarna är ombesiktade och godkända igen. Det innebär att det ligger i vårt allas intresse att vi är många som kan bidra i arbetet.

Anmälan sker via länken nedan. Välj om du ska delta under lördagen, söndagen eller båda dagarna. https://www.uvpsk.se/?page_id=6517

Vi vill genomföra arbetsdagarna under trygga former, och därför sker all aktivitet utomhus. Halva styrkan jobbar lördag, och andra halvan söndag samt att vi ser till att hålla avstånd.

Frivilligt deltagande för Dig som ingår i riskgrupp eller är +65. Du som har antikroppar mot Covid-19 är extra varmt välkommen.

Medtag gärna lämpliga trädgårdsverktyg för eget bruk.

Styrelsen