Arbetsinsats 13 juli

På kommande måndagsprecision ska vi göra en gemensam insats och rensa kvarstående sektioner i vallen.
Vi startar kl 17.30 och hjälps åt att rensa rent i sektionerna 21-35 samt 36-65 så är vi klara i god tid innan måndagsprecisionen kl 18.30.

(Om någon av er inte hinner, så får ni stanna kvar och rensa efter skjutningen)

Insatsen gäller alla, men du som är nybörjare och ännu inte bidragit i någon arbetsgrupp har lite extra förväntningar på dig att deltaga.

Medtag trädgårdshandskar och ett glatt humör.
Ta med dricksvatten!

Hälsningar
Arbetsledningen