Extra klubbtävling IPSC 18:e april

Hej allesammans,

söndagen den 18:e april blir det en extrainsatt klubbtävling i IPSC. Anmälan sker på SSI https://shootnscoreit.com/event/22/12342/ i varnlig ordning och vi samlas kl 09.00 för att bygga stationerna tillsammans för gemensam tävlingsstart runt kl 10.00, tävlingen pågår i ca 3 timmar.

Stationer kommer byggas på långhåll och korthåll (halva banan mot långhållet) vilket innebär att egen träning under tidpunkten för tävlingen inte är möjlig på dessa platser. Samtidigt är delen av korthållet mellan skjutledarbås och målbod öppen för egen träning men vi uppmanar er till att ta platserna närmast målboden då era skott kan tas upp av dom skottimers som används för tävlingen och påverka resultatet för en klubbkompis som gör sitt bästa i tävlingen.

Med säkra avstånd är klubbmedlemar som är intresserade av IPSC välkomna att titta på tävlingen (kom då ihåg att ha med er skyddsglasögon och hörselskydd som är ett skallkrav vid dynamiskt skytte).

Milsnabb onsdag 7 april

Bra intresse för årets första onsdagssnabb! – Dessutom lyckades 5 skyttar ta sig över nivåerna för standardmedalj. Resultat finns tillgängligt efter inloggning.

Nu startar återkommande onsdagstävlingar i militär snabbmatch kl 18.00 med valfri vapengrupp.

Det kommer vara ett maxtak på antal skyttar, vi använder varannan plats i skjuthallen.
RESPEKTERA beslut från skjutledaren om du inte får en plats – vi har regler för social distansering att anpassa oss till, så det blir ”först till kvarn”.
Tänk på att hålla avstånd, speciellt vid markering.

Ny inom militär snabbmatch? Läs mer här https://www.uvpsk.se/?page_id=7836.

Välkommen!
Milsnabbgruppen

Klubbfält 1, söndag 28 mars

Kom ihåg att det är sommartid på söndag!

Välkommen till årets första klubbfält, söndag den 28 mars.

Vi startar kl 10:00 med valfritt vapen, Le Mans start så att alla kommer snabbt igång. Denna gång blir lite annorlunda då vi kör 3-manna patruller för att kunna hålla avstånd och visa hänsyn till varandra. Vi kommer hålla oss utomhus och det blir ingen traditionell korvgrillning denna gång. – Fika och eventuell mat får ni ta med själva.

För att så många som möjligt ska kunna vara med under tävlingen begränsar vi antal starter till 2 st per person initialt och kan eventuellt öppna upp för 3 starter på tävlingsdagen om vi har kapacitet.

Anmälan sker under evenemang https://www.uvpsk.se/?page_id=6517 där ni anger antal starter. Skyttar som inte har anmält start i förväg är inte garanterade att vara med under tävlingen. Anmälan är öppen mellan 22-26:e mars.

Även denna gång behöver vi hjälpas åt, kl 09:00 bör ni som har första start 10:00 vara på plats och förbereda tävlingen.

Vi startar i tre omgångar med ungefärliga starttider:
10:00
11:30
13:00

Startlista är publicerad i inloggat läge!

Hälsningar
Fältskyttegruppen

Milsnabb 3, lördag 20 mars

Välkommen till Milsnabb 3, lördag 20 mars, start kl 10:00!

Vi har för avsikt att köra 2-3 starter beroende på väder och uppslutning. Kom en stund innan, ni plockar fram tavla själva.

Vi använder varannan plats till höger om mitten (i första hand) och håller respektabelt avstånd till varandra (särskilt vid markering).
Klä er efter väder och ta med eget fika då vi inte kommer nyttja klubbstugan.

Mvh
Milsnabbgruppen

Vallrensning 10-11 april – Du behövs!

Välkommen på extra arbetsdag för alla medlemmar den 10-11 april (Lördag & Söndag).

Vi startar kl 9 och jobbar fram till senast kl 14 båda dagarna. Uppdraget för dessa dagarna är att rensa våra vallar, både på korthållet och långhållet.

I slutet av april respektive under början maj kommer tillsynsmyndigheten genomföra 5-årsbesiktning på Eggeby. Inför besiktningen behöver vi göra en gemensam insats för att säkerställa att vallarna inte har sten eller annat material som kommit i dager under vintern. Efter genomförd vallrensning blir nästa steg att fylla på med grus, vilket kommer ske maskinellt och några veckor senare.

Iordningsställande av vallar, är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra en säkerhetsbesiktning, därför är ditt deltagande viktigt.

En icke godkänd säkerhetsbesiktning innebär till följd att klubben får skjutförbud tills vallarna är ombesiktade och godkända igen. Det innebär att det ligger i vårt allas intresse att vi är många som kan bidra i arbetet.

Anmälan sker via länken nedan. Välj om du ska delta under lördagen, söndagen eller båda dagarna. https://www.uvpsk.se/?page_id=6517

Vi vill genomföra arbetsdagarna under trygga former, och därför sker all aktivitet utomhus. Halva styrkan jobbar lördag, och andra halvan söndag samt att vi ser till att hålla avstånd.

Frivilligt deltagande för Dig som ingår i riskgrupp eller är +65. Du som har antikroppar mot Covid-19 är extra varmt välkommen.

Medtag gärna lämpliga trädgårdsverktyg för eget bruk.

Styrelsen

Planering inför nästa års skjutprogram

Årsskiftet närmar sig med stormsteg och det är god tid att börja planera skjutprogram 2021.

Styrelsen behöver få in förslag från områdesansvariga på planerade aktiviteter nästa år till skjutprogrammet från följande:

  • Fält
  • Onsdagsgruppen (inskickad)
  • Precision
  • Sportpistol
  • Springskytte
  • Svartkrut (inskickad)
  • Magnumprecision
  • IPSC (inskickad)
  • Historiska tjänstevapen
  • Militär snabbmatch (inskickad)
  • PPC
  • Luftpistol

Deadline är 7:e december.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Mörkerfält 2020 söndagen den 15:e – INSTÄLLD

Mörkerfält den 15 november är tyvärr inställd pga. ökad smittspridning av COVID-19 i samhället.

Vi har flera klubbmedlemmar som befinner sig i riskzon, det gäller både arrangörer och deltagare samt deras familjemedlemmar. Fältskyttegruppen har därför beslutat att ställa in mörkerfält 15/11 tills vidare för att visa hänsyn för våra medlemmar.
Det finns en intention att genomföra tävlingen vid senare tillfälle när smittspridningen är under kontroll och vi återkommer med mer information när det är läge att plocka upp aktiviteten på nytt.
Agera klokt, tvätta händerna och ta hand om er!

Hälsningar
Fältskyttegruppen & Styrelsen

Arbetsdag lördag 19:e september

På lördag är det dags för höstens arbetsdag och skjutbanan är därför stängd.

Vi har ett stort behov av underhåll på banan. Med gemensamma krafter så genomför vi så mycket som möjligt av detta arbete under lördagen med start 09:00 (eller tidigare för er som vill). – Den arbetsuppgift som ligger framför är att rensa vallen från ogräs och stora stenar.

Tag gärna med kratta, grep, spade eller annat lämpligt redskap för uppgiften.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen