Militär snabbmatch

Militär snabbmatch omfattar normalt 12 serier om vardera 5 skott.
Skjuttiderna är 10, 8 respektive 6 sekunder. I en helmatch skjuts 4
serier på varje visningstid.

Skjutningen kan även genomföras som en halvmatch om 6 serier.
Därvid skjuts 2 serier på respektive visningstid.

Militär snabbmatch kan skjutas med vapengrupp A, B, C och R.
Samtliga vapengrupper har numera samma skjuttider, och man tillåter
skjutning med stödhand i vapengrupperna A och R.
Veteran Äldre har även tillåtelse att använda stödhand i Vapengrupp C
Skytt som fyller 70 år eller mer under kalenderåret har rätt skjuta med stödhand i vapengrupperna A, B och R (oavsett skjutklass).

Tavlan som används är den internationella snabbpistoltavlan.

För kommandon och regler läs klubbens skjutledarinstruktion.
Skjutledarinstruktion Militär snabbmatch_ver 2024-02-20