Spring- och skidskytte

Genomförande

Detaljerna för genomförandet av en skidskytte- eller springskyttetävling kan variera med hänsyn till tävlingens omfattning och betydelse. Det väsentliga är att formerna för tävlingens genomförande är delgivna och klara för alla skyttar före tävlingens påbörjande. I inbjudan till tävlingen skall framgå vilket skjutavstånd som gäller samt vilken  typ av mål som kommer att användas.

Omfattning

Skid- och springskytte består i regel av löpning och skidlöpning , med skjutning efter första varven. Vid varje skjutstation skjuts 5 skott.

Individuell tävling

Skidlöpning

Cirka 10 km i uppåkt spår i medelsvår terräng. Vid varje station skjuts fem (5) skott.

Löpning

Löpning på bra underlag i medelsvår terräng. Vid krets- och nationella tävlingar kan kortare banor förekomma. Sker individuellt med mellanrum som bestäms av arrangören.

Skjutning

Sker vid skjutstationer mot mål som är godkända av Förbundet. Tiden för skjutningen ingår i löpmomentet.

Lagtävling

Mellan föreningarnas namneligen föranmälda lag, där deltagarna i laget får anmälas oavsett åldersklass under förutsättning att de tävlar med samma förutsättningar på samma bana.

Skidskytte

Vid stafettävling skall alltid fallmål användas. Skjutning på två skjutstationer per
sträcka. Första skjutningen efter 1,5 km skidlöpning respektive 1 km löpning och
andra skjutningen efter 3 respektive 2 km. Tiden för skjutningen ingår i löpmomentet.
Varje målgrupp innehåller 5 träffbrickor som skall beskjutas med ett skott per bricka
– maximalt 5 skott får skjutas per station.
Skidlöpning för samtliga klasser cirka 3 (2×1,5) km per sträcka. Vid annan krets- eller nationell tävling får arrangören anordna tävling i fri åkstil.

Springskytte

Vid stafettävling skall alltid fallmål användas. Varje målgrupp innehåller 5 träffbrickor
som skall beskjutas med ett skott per bricka – maximalt 5 skott får skjutas per station.
Skjutning på två skjutstationer per sträcka. Tiden för skjutningen ingår i löpmomentet.
Straffrunda, 75-100 m, direkt efter bom (inga extra skott).
Kommandoord
Anvisning 3 – 2 – 1 – START alt. akustisk signal. När skytt intagit startposition. VISITATION!
Kontrollen utförs. Revolver skall kontrolleras med uttagen bricka.
Laddningsförfarande
Påfyllning av magasin, urtagning av proppen och laddning får ske först när den tävlande intagit anvisad skjutplats.
Magasin får inte införas i vapnet igen efter att patron ur gjorts, förrän nästa skjutplats intagits.
Efter målgång skall tomt vapen (proppat) och magasin uppvisas för kontroll.

Individuell Tävling

Tävlandes sluttid utgörs av summan av löptid och tidstillägg. Vid tävling i skid- och
springskytte ska resultatet anges i poäng. Åktiden anges i minuter och överskjutande
sekunder som decimaler. Varje träffad figur ger en poäng. Fallmål måste fällas för att
räknas som träff. Resultatet anges i sammanräknad poäng. Bom genererar tillägg i
form av tid eller straffrunda.

Löptiden

Erhålls direkt ur åktiden respektive löptiden som minuter och överskjutande sekunder som decimaler. Tiden räknas från start till mål.
Skjuttillägg
Skidskytte: den tävlandes sluttid belastas med 2minuters tillägg för varje bom.
Springskytte: den tävlandes sluttid belastas med 1minuts tillägg för varje bom.
Skjutresultatet läggs till som straffrundor enligt nedan.
Vid skidskytte – en straffrunda om 200 m för varje ej nedskjuten träffbricka.
Vid springskytte – en straffrunda om 75-100 m för varje ej nedskjuten träffbricka.
Vid lika sluttid går den tävlande med bästa skjutresultatet före. Vid lika träffantal räknas största antalet träff på sista skjutstationen, näst sista o.s.v…

Texten skriven av UVPSK’s egna Timpa.