Kontakt

Postadress: Box 33, 194 21 Upplands Väsby

Frågor runt utbildning utbildning@uvpsk.se

IPSC-ansvarig ipsc@uvpsk.se

Övriga frågor hänvisas till uvpsk@uvpsk.se

PlusGirokonto: 16 45 61-3

För interna kontaktuppgifter hänvisar vi er medlemmar till fliken medlemssidor som du kommer åt efter att du loggat in.