Tjänstevapensskytte

Tjänstevapenskytte

Då det finns ett ökat intresse bland föreningens medlemmar av tjänstevapen med historiskt ursprung har det en tid funnits en tanke om att starta en träningsdag som just tar tillvara på detta intresse. Man har format en medlemsgrupp som för att genom träning och möten gemensamt utöka informationen och intresset för tjänstevapen och dess karaktär.

Var vecka tränas det skarpt med vapnen under höst och vinter halvåret. Tisdagar kl 17.00-21.00 är utsedd till att vara den dagen som man möts, tränar och umgås. Då får inga andra vapen användas inom skjutgruppen.

Vårat gemensamma mål är:

Att gemensamt utöka intresset sinsemellan för tjänstevapen under perioden 1887 – 1945.

Att bevara traditionen och historien kring dessa vapen på skjutbanan och i fält.

Att till gagn för skjutskickligheten regelbundet och aktivt skjuta dessa vapen.

Att återuppliva äldre skytteformer enligt äldre skjuthandböcker.

Det ställs några få krav för att få vara med under tjänstevapens skytte dagarna

1. Innehavare av ett tjänstevapen som faller inom ramen för gruppens krav.

2. Aktiv vara med på träningstillfällena och på dem skjuta med vapnet i frågan.

3. Vara aktivt deltagande i gruppens aktiviteter och tävlings tillfällen.

4. Att aktivt söka historiska fakta kring den vapentyp man aktivt skjuter med.

5. Glad och positiv

Vid särskilda fall kan vissa undantag göras under en kortare period.

1.När klubbmedlemmen ej lyckats fylla kraven för att införskaffa sig en egen tjänstevapen . Men har under en tid visat väldigt högt intresse för dem och dess historia. Samt är innehavare egen vapenlicens på pistol/revolver.

2.Pga lång behandlings tid hos polisen.

3.Skytt som visar upp lånelicens samt inköpskvitto på ett tjänstevapen inom ramen för ovan nämnda krav/tidperiod är godkänd

4.Skytt som har lämnat in ansökan om förenings intyg på ett tjänstevapen och ämnar att inköpa ett eget tjänstevapen .

5.speciellt inbjudna gäster

Vapen

1. Vapnet skall vara av tjänstevapen karaktär och i orginal utförande

2. Ursprungs år 1887-1945.

1. Vapnet skall vara utrustad med fasta rikt medel

2. Inneha en Kaliber mellan .25 ACP – .45 ACP

3. Vapnet får ej vara manipulerat från dess orginela ursprung utöver original stridsanpassning av typ “Stalingradgefixung”

4. Kolven skall vara symmetrisk, dvs medge lika fattning med höger och vänster hand. Anatomisk kolv är inte tillåten.

5. Vapnet får ej vara lindat/tejpat för att få bättre grepp.

6. Som godkänd revolver räknas revolver för militärt eller polisiärt bruk av kaliber lägst 7,5mm. Samt en piplängd av högst 6,5″.

Exempel på vapen som kan förekomma

P-08 Luger

p-38 Wahlter

Colt 1911 A1

Lahti Husqvarna M40

Mauser M1910-34, Mauser c-96 Broomhandle, Walther PP/ PPK,Husqvarna M07, Colt M1905, Webley & Scott Mark 1- 5, Nagant, Enfield, Colt och Smith & Wesson 1917, Browning High power, Smith & Wesson mod K-38, m.m

Ammunition

Det är av stor vikt för att säkerställa god funktion för vapnet och att man använder ammunition av fabrikstyp och/eller hemladdad ammunition enligt dåtida ammunitionstillverkarens specifikationer, dvs att experimentera utöver vapentillverkarens specifikationer ej är tillåtet.

* 9mm Parabellum (9×19)

* 9mm Browning (9×21)

* 7,65 Browning (32ACP)

* 7,65 Parabellum

* .45 ACP

* .455 Eley

* .38 S&W special

* 7,63 Mauser

Tävlingar

Årligen kommer ett antal av minst 10 st tävlingar gå av stapeln. Alla tävlingar sköts av klubbens medlemmar och skall härstamma från en tävlingsplan. Uppmuntran till att anordna tävlingar inom gruppen skall ske, men ej på bekostnad av trevnad och informationsutbyte. Då gruppens grund fokus inte är att kvalificerad en klass indelning efter skyttens prestation.

Föreslagna tävlingar är:

1. Järnkorset

2. Bastogne Cup

3. Snubby

Tävlingsregler

1. Enbart ägaren av tjänstevapnet får delta i tävlingarna

2. Skytt får ej låna vapen och delta vid sektionens tävlingar

3. Skytt som visar upp lånelicens samt inköps kvitto på den samma är godkänd