UVPSK Valberedning söker kandidater för kommande styrelsesammansättning

Vill du vara med och både påverka UVPSK framtida utveckling och att driva/leda klubbens löpande verksamhet? I så fall är valberedningen intresserad av att komma i kontakt med dig.

Vid kommande årsmöte den 12 mars 2016 ska valberedningen presentera sitt förslag på ny Styrelse. Vi söker därför intresserade medlemmar för både ledamot-roller och suppleanter. Om du saknar erfarenhet av verksamhetsledning genom styrelsearbete, men har intresset, så är detta ett fantastiskt tillfälle för dig att kunna växa som person. Vi söker självklart och gärna erfarna medlemmar också.

Maila ditt intresse med kontaktuppgifter (inkl mobilnummer) till valberedning@uvpsk.se så tar vi kontakt med dig.

Bästa hälsningar
Valberedningens sammankallande
Håkan Bergström