Medlemsavgift för 2016 enligt nya stadgar

Av stadgar antagna vid årsmöte 21 mars 2015 framgår det att medlemmar ska ha betalt medlemsavgift 1000:- (årsavgift) för nästkommande år senast den 31:a december.

​Ni hittar stadgarna under fliken Klubben, Stadgar efter inloggning.

Betala till Postgirokonto: 41 68 49 – 8 ange namn på betalningen.
I samband med inbetalningen skicka e-post till uvpsk@uvpsk.se och uppge namn och aktuell: Hem adress, Mobiltelefonnummer (annars hemtelefon nr) och e-postadress

Hälsningar
Styrelsen