Kretsens Serietävling i precision 2023

Kretsutskick 30 januari

Hej

Stockholms Pistolskyttekrets styrelse inbjuder härmed kretsens föreningar till 2023 års Serietävling i precisionsskjutning i enlighet med bestämmelserna på Kretsens hemsida (www.skyttekretsen.se).

Vi planerar att fortsätta tillåta telefonmatcher då det var uppskattat förra året även om vi såklart helst ser att matcherna skjuts på samma skjutbana för att främja den sociala delen.

Anmälningarna får gärna skickas in från föreningarna så fort som möjligt men absolut senast fredagen 31 mars 2023.

Tävlingen startar måndagen den 17 april och avslutas söndagen den 25 juni 2023. Detta är en senare tävlingsstart än vanligt då vi förra året fick skjuta fram starten pga. tjälen.

Anmälan skickas per mail från föreningarna till stoserien@skyttekretsen.se

Med vänlig hälsning

Oscar och Jörgen