Märken och inteckningar från 2020

Se bilaga UVPSK märkesbeställning SPSF skytteår 2020 där det framgår vilka skyttar som har fått märken eller inteckningar införda i SPSF MAP.
Ni som har anmält standardmedaljpoäng har fått dem införda, detta syns dock inte i bilagan.

Hör av er till styrelsen om något saknas!
Märken kommer att beställas så vi har dem i god tid innan årsmötet.

Mvh
Styrelsen