Springskytte 2020

Springskyttet börjar nu!
Tisdagar ojämna veckor från 7 april till 20 oktober är det springskytte på långhållet. Se vidare beskrivning under fliken Verksamhet.

Efter utvärdering av förra årets verksamhet kommer årets aktiviteter se ut som följer:

Vapengrupper: Fram till SM Springskytte (200822) skjuter vi med vapengrupp C. Resterande del av säsongen skjuts A/R.

Klasser: Skyttarna kommer delas in i klasser enligt vilken bana de löper: Lång(1000m/röd), mellan(800/blå) eller kort(500/gul). Samtliga banor är tillgängliga för envar, dvs ingen övrig indelning baserat på ålder eller kön. Av praktiska skäl är gående skyttar hänvisade till kort bana, dagsljuset tar slut innan de är i mål annars.

Genomförande: Enligt Skjuthandboken. Notera särskilt följande: Vapen skall förvaras i hölster/väska och medföras under löpningen. Start med löpning, därefter skjutning serie 1, löpning varv 2 osv. Avslutning för alla klasser med spurtvarv på kort/gul bana till mål. Skytt tillser själv att start- respektive målgångstid antecknas.

Jag vill inte springa så mycket, men gillar att skjuta: Gående skyttar är också välkomna. Samma villkor som alla andra, dock hänvisade till gul/kort bana.

Magnus svarar gärna på alla andra frågor kring Springskytte. Vi syns tisdagar ojämna veckor 1800!