Anmälan är stängd på grund av att max antal starter enligt inbjudan har uppnåtts, bristande dagsljus är orsaken till begränsning.