Arbetsområdesgrupper

Bygga och underhålla väggarAll drift och underhåll i sköts löpande av de f,n tio arbetsområdesgrupperna (se nedan), så att nya behov upptäcks och åtgärdas. Större arbeten, som renoveringar eller ombyggnationer, kan kräva att fler grupper i samordning löser uppgiften. Områdesansvarig i samråd med Gruppledare beslutar om vilka grupper som ska lösa uppgiften.

Respektive Gruppledare ska dokumentera underhållsbehov, medlemmars arbetsinsatser med datum, samt vad som utförts.

Medlemmar som inte ingår i arbetsgrupp uppmanas att omgående skicka in sina kontaktuppgifter samt information om ev. specialkompetens. Specialkompetens är dock inte ett måste. Alla kan och ska hjälpa till. Väljer man att inte anmäla sig och delta saknas underlag till att beviljas intyg om aktivt medlemskap då ett grundkriterium är aktiv medverkan i en arbetsgrupp.

Anmälan till arbetsgrupp görs på arbetsomrade@uvpsk.se
medlem blir sedan kontaktad av en Gruppledare som talar om vad som förväntas.

Grupp 1

Underhåll av gräsytor. Se till att Kommunen håller tillfartsväg i farbart skick. Rensning/borttrimmning av ogräs vid och omkring målställ och sidoblinderingar. Tömning spoor, ansvar över anmälan om snöröjning.

Grupp 2

Yttre och inre reparation, underhåll av alla byggnader, målställ, målbodar, dörrar och tak.
Exempelvis reparera tak över målställ, byta paneler, reparera gångjärn, byta ut sönderskjutna sektioner på målställ, laga trasiga trappor, golvsektioner, VVS mm. 

Grupp 3

Teknik och IT. Underhåll, reparation och ev. utbyggnad/ändring av klubbens elsystem/elektronik.
Rutinunderhåll och rep av alla maskiner, pneumatik och övrig mekanik som tex. målspel, tömning av kompressorvatten, rutinunderhåll gräsklippare mm.  Drift och underhåll av klubben hemsida(webmaster) samt hantering av dess innehåll och utseende.  

Grupp 4

Utbildning av nya skyttar.
Hantering och dokumentation kring klubbvapen inkl. utfärdande av lånelicenser samt register över låntagare, inköp av ammunition mm.   

Grupp 5

Klubbkök, Anskaffning av mat/fika samt stå för serveringen på våra externa tävlingar.
Hålla ordning i kök, diskning, rengöring kylskåp/frys, avfrostning.  

Grupp 6

Inre ordning och renhållning i målboden samt långhållsboden.
Hålla kontroll över nivåer på målmaterial och utrustning i bodar samt vid behov framställa nytt målmateriel.   

Grupp 7

Underhåll av alla skjutvallar och sidoblinderingar. Uppluckring av kulfång till korrekt säkerhetsdjup, krattning och utjämning av skjutplatser på långhåll (PPC) samt underhåll av alla gångar/grusade ytor.   

Grupp 8

Klubbhus, städning och inre underhåll, skura golv, rengöra WC, anskaffa och fylla på förbr.material, skaka entrémattor, tömma sopkorgar, skura dörrar/handtag   

Grupp 9

Städning skjutbanor

Grupp 10

Fältskyttegruppen, arrangerar fältskyttetävlingar

Grupp 11

IPSC Arbetsgruppen, bygga och underhålla målställ till IPSC skyttet, bygga och underhålla väggar, bygga och underhålla förråd/ställage för att förvara och säkra IPSC sektionens materiella ting, underhålla skyttevallarna där IPSC skyttet bedrivs